‘s-Hertogenbosch is voorloper in aanpak kansengelijkheid jeugd

51 keer bekeken 0 reacties

Projectleider Kim van den Dungen werd geïnterviewd door de gemeente 's-Hertogenbosch over haar werk voor TOP-tijd. Hier lees je haar verhaal.

"Al jaren werk ik bij gemeente ’s-Hertogenbosch. Sinds twee jaar als projectleider voor het Gelijke Kansen programma. Het kabinet investeert hier ook in en vroeg onze gemeente om als een van de eerste hier aan deel te nemen. In dit programma werken regionale partners samen aan meer gelijke kansen voor de jeugd. We ontwikkelen continue diverse projecten."

"We zijn een van de voorlopers met dit programma. We richten ons op de positieve ervaringen om kansengelijkheid te vergroten. Dit doen we binnen drie pijlers: nieuwe ervaringen opdoen, samenwerken met ouders en stimuleren van talent."

"In vier van onze wijken zijn de scores op indicatoren van kansengelijkheid ongunstiger dan in de rest van ’s-Hertogenbosch. Een jaar geleden zijn we gestart in de wijk West op 6 basisscholen en 4 middelbare scholen. Soms kunnen ouders geen steun bieden of is er geen geld voor een sport/hobby. Wij helpen ouders door diverse activiteiten voor het kind aan te bieden. Ieder kind moet de eigen talenten en ontwikkeling kunnen ontdekken."

TOP-tijd: kennis en zelfvertrouwen

"Een project daarvan is TOP-tijd. Die naam staat voor Talent, Ontdekken en Plezier. Het is bedacht door kinderen uit onze regio. Andere gemeentes houden de term ‘Rijke Schooldag’ aan. Het gaat beide over hetzelfde. Onder en na schooltijd doet de jeugd mee aan allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, gezondheid, sociale vaardigheden en techniek. Ik ondersteun scholen hierin."

Meer vraag en aanbod

"Elke school geeft aan TOP-tijd een eigen draai: een verlengde schooldag, activiteiten gedurende de dag, naschoolse activiteiten of een combinatie hiervan. Aan de hand van de schoolthema’s kijken we of er ook na schooltijd mogelijkheden zijn. We zien dat TOP-tijd steeds meer begint te leven. Partners weten ons te vinden. Zoals de voetbalclub uit de wijk die belt met vragen. Ik ben trots op de vele initiatieven in de wijken die steeds meer ontstaan."

Projectleider is de verbinder

"De projectleider en praktisch coördinator voor TOP-tijd worden bekostigd vanuit de gemeente. Om scholen te ontzorgen en samenwerkingen te stimuleren. Ik bied ondersteuning aan het onderwijs, de kinderopvang, regionale partners, ouders, jeugd, vrijwilligers, jongerenwerkers, cultuurmakers en sportcoaches. De praktisch coördinator organiseert TOP-tijd events. Met thema’s zoals koken, techniek en sport. Daarnaast zorgen we voor de resultaatverplichting en communiceren met scholen. Dit vinden zij waardevol, omdat het hen ontschoot."

"Een bijzonder moment voor mij was vorig jaar het gesprek met Hare Majesteit Koningin Máxima. Dit ging over kansengelijkheid en hoe wij daar in ‘s-Hertogenbosch hard aan werken. Het was een mooi gesprek."

Bossche community gevoel is krachtig

"Binnen TOP-tijd zit de kracht ‘m in ons community-gevoel. We werken samen, leren van elkaar en leveren maximale inspanning. Er is ook een coalitie TOP-tijd met daarin vijftien partners. Naast de vele continue communicatiemomenten evalueren we vier keer per jaar met hen. Zijn we met de goede dingen bezig? Halen we onze doelen? Hoe staat het met de financiën? Als projectleider houd ik de partners hier scherp op."

"Voordat we startte met TOP-tijd zijn we met de jeugd, ouders en schoolteams in gesprek gegaan om hen te betrekken bij het plan. Om te achterhalen waar de behoeftes van hen liggen. Dit vonden ze fijn. Ze werden betrokken en gehoord. Ook zetten we volop in op talent-ondersteunend gedrag. We helpen onze professionals om écht te zien wat een kind nodig heeft en daar vervolgens ook écht op te acteren."


Meer over TOP-tijd? Klik hier

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen